Eta kanpe Pedal ChanpyonaKanpe-Up-Pedal

Natan Benderson Park
5851 Natan Benderson Circle
Sarasota, FL 34235

Events Offered:  Levels 1-4

Samdi, Out 25, 2018 
7:00 - 7:30 nan laAthlete Check-In
7:30 - 8:00 nan laSeremoni Ouvèti
8:00 nan la - 5:00 pmCompetition and Awards
9:00 nan la - 3:00 pmHealthy Athletes Fit Feet Screenings
11:00 - 12:30 pmRepa Eskolè

 

Gade yon clip kout soti nan dènye Eta Konpetisyon kanpe Pedal nou an!