Landemen Young

Atlèt Young se yon pwogram inovatè espò jwe pou timoun ki gen laj 2-7 ki gen andikap entelektyèl ak andikap nan devlopman ak kamarad klas yo, ki fèt yo prezante yo nan mond lan nan espò. Benefis ki genyen nan pwogram sa a yo te pwouve atravè lemond. Premye ak premye, aktivite sa yo ap ede timoun yo amelyore fizikman, konesan ak sosyalman. Pwogram sa a pral tou sansibilize nan pwogram nan Special Olympics ak sèvi kòm yon entwodiksyon sou resous yo ak sipò disponib nan Special Olympics Florid bay chak fanmi, ajans, yo ak lekòl yo.

Pwogram Objektif

Sa a se pwogram ki fèt adrese de nivo espesifik nan jwe. Nivo 1 gen ladan aktivite fizik konsantre sou devlope fondamantal swiv motè ak kowòdinasyon je-men. Nivo 2 konsantre sou aplikasyon an nan sa yo aktivite fizik atravè yon pwogram espò aktivite ladrès ak konpetans devlope ki konsistan avèk espò Special Olympics jwe. Aktivite yo pral konpoze de konpetans fondamantal espò, tankou mache, kouri, balanse, sote, pyèj, pwan, voye, frape, ak koutpye.

Kalite Pwogram

Gen de fason yo ka pwogram lan ap ofri.

  1. ka Pwogram nan spòtif Young ap ofri nan lakay yo pa yon manm fanmi oswa yon zanmi. Sa yo volontè yo vin jwe pal sou yon yon sèl-on-one baz ak manm fanmi yo. Sa a ta dwe rele yon lakay-ki baze Atlèt Young pwogram.
  2. Dezyèm posiblite a se ofri yon pwogram kote ki gen. Yon pwogram sit pouvwa gen yon lekòl oswa ajans tankou yon Pak & Rekreyasyon Depatman, Lopital, Daycare, ARC, UCP, YMCA, ak Legliz, lekòl la oswa Camp. Ajans la dakò yo ofri pwogram nan anba non an nan Special Olympics Pwogram Young Florid landemen. Yon pwogram sit pouvwa tou pou anba direksyon yon volontè apwouve pa Special Olympics Florid ki jwenn yon sit bay-yo nan fè aktivite. Sit sa yo ka gen ladan yo men se pa limite a sa sèlman yon legliz, sant kominotè, YMCA, lakou rekreyasyon, ARC, UCP, oswa Devlopman Kominotè Lojman Sal.

Tou de kalite gwoup pral swiv tout direktiv pou pwogram nan spòtif Special Olympics Young,en. Sit Gwoup dwe gen omwen 6 ki anrejistre landemen Young yo kòmanse yon pwogram kòm yo pral resevwa yon twous ekipman gratis.

yellow_arrowEtap ki genyen nan kòmanse yon Young landemen Pwogram

 


 

Lopital Nemours pou Timoun yo se yon fyè sipòtè pandan tout ane a nan pwogram Atlèt Young nou an, epi yo ap angaje nan ede nou timoun sipò ki gen bezwen espesyal.