Estado Surfing Championship

Alan Shepard Park
202 At. Cocoa Beach Causeway
Cocoa Beach, Plorida 32931

Naka-host sa pamamagitan ng:  Ron Jon Surf Shop
Tournament na pinamamahalaan ng:  Ron Jon Surf School

Sabado, Oktubre 26, 2019
7:00 - 7:30 saPagbubukas Ceremony
8:00 sa - 8:15 saCoach Update
8:30 sa - 4:00 pmKumpetisyon at Mga Premyo
11:30 sa - 12:30 pmTanghalian

Panoorin ang mga highlight mula sa aming nakaraang State Surfing Championship!