Healthy Pagdinig

Healthy PagdinigPaglalarawan:  Healthy Hearing ay ang audiological pagsusulit na dinisenyo upang masuri ang pagkalat ng mga posibleng pagkawala ng pagdinig kasama ng Espesyal na Olympics atleta at upang matukoy ang mga tiyak na mga atleta na kailangan audiological pagsusuri upang matukoy kung ang isang pagdinig pagkawala ay umiiral at ay nangangailangan ng paggamot.

Pamantayan para Klinikal Director:  Ang isang maayos na sertipikadong Audiologist o Speech-Wika Pathologist. Kung ang Klinikal Director ay isang Speech-Wika Pathologist, dapat na mayroong maayos na sertipikadong Audiologist kalahok sa mga kaganapan sa mga katanungan address at magbigay ng payo ukol sa mga problema sa pandinig ng mga atleta o sa iba.


Healthy Pagdinig Klinikal Director Selena Snowden pagbabahagi kung bakit dapat kang maging kasangkot sa Healthy Atleta: